19 Lutego 2023

Inspektor weterynaryjny

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Wałcz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00; praca w siedzibie urzędu (praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej). Praca w terenie...

Więcej

19 Lutego 2023

Aplikant

Firma: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Warunki pracy Praca biurowa oraz praca w terenie. Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Kurs specjalistyczny dla służby kontroli...

Więcej

19 Lutego 2023

Referent

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych, praca przy...

Więcej

19 Lutego 2023

Aplikant

Firma: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Mirocin

Warunki pracy Praca biurowa oraz praca w terenie. Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli drogowych w terenie. Kurs specjalistyczny dla służby...

Więcej

19 Lutego 2023

Aplikant

Firma: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Siemiatycze

Warunki pracy Praca biurowa oraz praca w terenie Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie Podczas kursu specjalistycznego zajęcia...

Więcej

19 Lutego 2023

Ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

Więcej

19 Lutego 2023

Aplikant

Firma: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Warunki pracy Praca biurowa oraz praca w terenie Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie Podczas kursu specjalistycznego zajęcia...

Więcej

19 Lutego 2023

Informatyk

Firma: Kuratorium Oświaty w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...

Więcej

19 Lutego 2023

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : praca administracyjno - biurowa, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Więcej

19 Lutego 2023

Główny specjalista

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Więcej

19 Lutego 2023

Inspektor wojewódzki

Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Obsługa...

Więcej

19 Lutego 2023

Statystyk

Firma: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do...

Więcej

19 Lutego 2023

Specjalista

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

Więcej

19 Lutego 2023

Starszy inspektor

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina

Lokalizacja: wielkopolskie / Konin

Warunki pracy Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy z zakresu działalności inspekcyjnej na terenie miasta Konina. Pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze budynku Miasta Konina z możliwością poruszania się po budynku...

Więcej

19 Lutego 2023

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Czarnków

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze), - praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań, wykonywaniem kontroli u rolników, przedsiębiorców, - kontakt z trudnym klientem urzędu...

Więcej

19 Lutego 2023

Inspektor weterynaryjny

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp.

Lokalizacja: wielkopolskie / Środa Wielkopolska

Warunki pracy praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą inspektoratu - krajowe lub zagraniczne wyjazdy słuzbowe obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, brak windy i toalety dla osób...

Więcej

19 Lutego 2023

Referent prawny

Firma: Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie...

Więcej

19 Lutego 2023

Referendarz

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: użytkowanie sprzętu biurowego...

Więcej

19 Lutego 2023

Starszy specjalista

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne...

Więcej

19 Lutego 2023

Młodszy archiwista

Firma: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu, - kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt, - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, - praca przy sztucznym oświetleniu (w magazynach archiwalnych), -...

Więcej