Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Konin
Ogłoszenie o naborze Nr 116014

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy z zakresu działalności inspekcyjnej na terenie miasta Konina. Pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze budynku Miasta Konina z możliwością poruszania się po budynku wyposażonym w windę. Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt komputerowy z możliwością korzystania z urządzeń administracyjno-biurowych.

Zakres zadań

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz przygotowanie propozycji i projektów planów inspekcji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz postępowań egzekucyjnych
 • opracowanie projektów planów kontroli
 • przeprowadzanie regularnych kontroli budów
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności inspekcyjnej i kontrolnej oraz wniosków wynikających z tej działalności w tematach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane