Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 117514

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • praca w terenie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Opracowuje kryteria i zasady przyznawania dotacji podmiotowych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, opracowuje projekty umów dotacyjnych w tym zakresie oraz rozlicza spółki wodne z wykorzystania tych dotacji, łącznie z ich kontrolą.
 • Prowadzi sprawy powierzone wojewodzie z zakresu weryfikacji szkód w uprawach i gospodarstwach rolnych spowodowanych skutkami wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 • Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące m.in.: ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przyrody, czy gospodarki odpadami.
 • Opiniuje wnioski Marszałka Województwa Opolskiego, dotyczące przekazania z budżetu państwa środków na odszkodowania z tytułu szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych.
 • Obsługuje prace komisji i zespołów powołanych przez wojewodę oraz organizuje inne spotkania w zakresie tematów związanych ze środowiskiem i rolnictwem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie o kierunku rolniczym (melioracje) lub technicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub co najmniej 6 miesięcy w obszarze zadań związanych z ochroną środowiska.
 • Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy - prawo ochrony środowiska oraz przepisów powiązanych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych, w tym planowania i realizacji budżetu organów administracji publicznej, finansowania zadań samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych i ich rozliczania
 • Znajomość wytycznych Ministerstwa Rolnictwa w sprawie weryfikacji szkód powstałych na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  21 Marca 2023

  Inspektor

  Firma: Kuratorium Oświaty w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze (wejście od ulicy bez schodów). Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w...

  Więcej

  21 Marca 2023

  Inspektor

  Firma: Kuratorium Oświaty w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze (wejście od ulicy bez schodów). Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie...

  Więcej

  21 Marca 2023

  Inspektor wojewódzki

  Firma: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

  Lokalizacja: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

  Warunki pracy Praca w terenie Nietypowe godziny pracy Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Praca w...

  Więcej