Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116004

Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : • praca administracyjno - biurowa,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 •  użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.


Miejsce i o toczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

Zakres zadań

 • Rejestruje korespondencję wpływającą w celu przekazania jej do odpowiednich komórek organizacyjnych urzędu.
 • Rejestruje korespondencję wychodzącą z urzędu w celu wysłania do odpowiednich adresatów.
 • Zapewnia obsługę klientów zewnętrznych urzędu, w celu efektywnej realizacji komunikacji RDOŚ w Warszawie.
 • Uczestniczy w przygotowaniu merytorycznej części dokumentacji na realizowane przez Wydział zamównienia, dostawy i usługi w celu zapewnienia ciągłości pracy urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze kancelarii lub sekretariatu
 • Komunikatywność;
 • Systematyczność i terminowość;
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych;
 • Obsługa komputera w tym pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Powiązane