Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121407

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w związku ze służbą oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków i zachorowań na choroby zawodowe a także bierze udział w kontroli tych wniosków,
 • przeprowadza i nadzoruje przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby
 • uczestniczy w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby - pracy, zapobieganiem chorobom zawodowych i wypadkom przy pracy
 • bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w Oddziale
 • bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy, w ocenie założeń, przekazywaniu nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów albo ich części, przedstawia propozycje dotyczące uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno- organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP
 • Przeprowadza szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby - pracy, udziela instruktaży ogólnych dla nowo przyjętych pracowników i funkcjonariuszy SG
 • prowadzi dokumentację dotyczącą BHSP oraz uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych przepisów BHSP i ustala zadania kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie bezpieczeństwa higieny służby -pracy
 • sporządza i przedstawia Komendantowi Oddziału okresowa analizę stanu bezpieczeństwa i higieny słuzby - pracy w Oddziale zawierającą propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • biegła znajomość przepisów prawa pracy w zakresie BHP oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie, znajomość metod oceny ryzyka zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętności analityczne, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Granicznej

Powiązane