Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117655

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • częste krajowe wyjazdy służbowe,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych,

 • praca w terenie, w środowisku leśnym, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 • wysiłek fizyczny,

 • stres,

 • częsta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • praca na I piętrze budynku (budynek z windą), przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, w pokoju bez klimatyzacji.

Zakres zadań

 • Dokonuje kontroli leśnego materiału podstawowego, podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymogów określonych w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym oraz przepisach wykonawczych
 • Dokonuje terenowych kontroli producentów i dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego pod kątem wymagań jakościowych oraz przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie
 • Dokonuje kontroli przestrzegania zasad regionalizacji nasiennej
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone w Wydziale

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku leśnictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie leśnictwa.
 • Prawo jazdy kat. B (czynny kierowca)
 • Biegłość w obsłudze komputera, programów biurowych (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarek internetowych)
 • Znajomość przepisów ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym wraz z aktami wykonawczymi
 • Zdolność analitycznego myślenia i syntezy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres związany z kontaktami zewnętrznymi
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Sprawność fizyczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane