Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy!  Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Biura Strategicznych Inwestycji Taborowych jako:


Specjalista ds. techniki taboru
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2023/011
Będziesz odpowiadać za:
 • prowadzanie prac związanych z pozyskiwaniem taboru oraz wyposażenia zgodnego z polityką taborową Spółki,
 • nadzorowanie terminowej realizacji obowiązków wynikających z umowy na dostawy taboru,
 • prowadzenia wdrożeń do eksploatacji nowo zakupionego taboru,
 • przeprowadzanie uzgodnień przewidzianych w umowie na dostawy taboru,
 • nadzorowanie procesu produkcyjnego nowych tramwajów,
 • przeprowadzanie testów i odbiorów technicznych nowego taboru oraz pakietów dostarczanych wraz z nowymi tramwajami,
 • ustalanie przyczyn awaryjności tramwajów, części, podzespołów, współpracy taboru z urządzeniami zasilania i nawierzchnią torową,
 • zbieranie i analiza danych służących ocenom technicznym oraz dokonywanie takich ocen dotyczących nowych tramwajów,
 • przeprowadzanie kontroli, prób, pomiarów i oględzin technicznych oraz diagnostyki nowych tramwajów i ich podzespołów,
 • przygotowywanie projektów: pism, opisów technicznych, sprawozdań, instrukcji, poleceń, zarządzeń oraz SWZ w zakresie technicznym dotyczących nowego taboru.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • podwyższone do 4% wpłaty do PPK,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego na kierunkach automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, transport, mechatronika, mechanika i budowa maszyn,
 • mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie budowy pojazdów szynowych lub trakcji elektrycznej,
 • 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z naprawami, obsługą techniczną, badaniami technicznymi lub produkcja taboru szynowego,
 • znajomości przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących pojazdów szynowych,
 • znajomości procesów projektowania, wytwarzania, badania i walidowania, dopuszczania do ruchu, odbierania jakościowego pojazdów szynowych,
 • znajomości struktury i zawartości dokumentacji technicznej dotyczącej budowy i obsługi pojazdu szynowego,
 • umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną i normami, znajomości rysunku technicznego,
 • umiejętności redagowania pism urzędowych, tworzenia raportów oraz prezentacji,
 • świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV,
 • znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie dobrym (angielski lub niemiecki),
 • znajomości programów: Word, Excel, Power Point, Outlook, AutoCad, na poziomie zaawansowanym
 • prawa jazdy kat. B,
 • samodzielności przy wykonywaniu indywidualnie zleconych zadań jak również umiejętności pracy w zespole pod presją czasu.
Przesyłając CV tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda obejmuje przetwarzanie Twoich danych osobowych zawierających się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, innych niż te, które zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Tramwaje Warszawskie z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dane kontaktowe: tel. 22 534 43 30, adres poczty elektronicznej: tw@tw.waw.pl;
 • W Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: tel. 22 526 68 90, adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6 ust 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego określonego przepisami prawa) Rozporządzenia RODO, a dla danych innych niż wymagane przepisami prawa na podstawie lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) Rozporządzenia RODO;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom/odbiorcom;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty ich otrzymania chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wcześniej cofnięta;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: pracatw@tw.waw.pl;
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Masz prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes UODO), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osobom, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną do obiektu administratora na terenie objętym ochroną fizyczną i techniczną (między innymi poprzez stosowanie urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny), przekazujemy dodatkowe informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych:
 • Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego przez system monitoringu wizyjnego oraz dane potrzebne do wydania przepustki uprawniającej do wejścia/ wjazdu na teren chroniony w postaci imienia i nazwiska, miejsca (komórki organizacyjnej) do którego się udajesz oraz czasu przebywania na terenie chronionym, a w przypadku, kiedy wjedziesz pojazdem również danych pojazdu (marka, typ i nr rejestracyjny), przetwarzane będą przez administratora w celu ochrony osób i mienia, na podstawie 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora stanowi bezpieczeństwo osób i mienia na terenie chronionym.
 • Twoje dane będą przekazywane odbiorcy danych tj. podmiotowi przetwarzającemu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia.
 • Podanie danych potrzebnych do wydania przepustki jest dobrowolne, ale bez tych danych nie będzie możliwe wejście lub wjazd na teren chroniony.
 • Twoje dane osobowe związane z wydaniem przepustki będą przechowywane przez okres 10 lat, a dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania tych danych w związku z toczącym się postępowaniem – wtedy dane pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do zakończenia sprawy.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

21 Marca 2023

Technik informatyki / elektroniki

Firma: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Lokalizacja: śląskie / Pilchowice

Do głównych zadań technika informatyka/elektronika będzie należało między innymi: Montaż i instalowanie urządzeń komputerowych, Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie w ruchu aplikacji użytkowników końcowych, Instalowanie, konfigurowanie i...

Więcej

19 Marca 2023

Pracownik techniczny

Firma: ManpowerGroup

Lokalizacja: dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

Zadania: Czyszczenie techniczne maszyn, sprawdzanie i uzupełnianie stanu olejów hydraulicznych, maszynowych i emulsji Kontrola stanów magazynowych, obsługa wózka widłowego, transport wewnętrzny produktów Wymiany wkładów filtracyjnych, emulsji i olejów...

Więcej

18 Marca 2023

Pracownik techniczny

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Lokalizacja: śląskie / Chorzów

drobne prace techniczne, naprawcze, porządkowe, ogólnobudowlane Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Uprawnienia: doświadczenie w drobnych pracach technicznych, naprawczych, porządkowych

Więcej