Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115936

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.). 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku czteropiętrowym,

 • budynek wyposażonym w windy osobowe,

 • budynek wyposażony w windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje podatników i płatników.
 • Ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).
 • Rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku od towarów i usług oraz podatników VAT UE.
 • Prowadzi analizę ryzyka podmiotów rejestrujących się.
 • Przeprowadza okresową weryfikację danych.
 • Weryfikuje dane w oparciu o raporty niezgodności zgłaszane przez system centralnej weryfikacji, zgodnie z wcześniej przekazanymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.
 • Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentację związaną z nadaniem NIP.
 • Prowadzi bieżącą obsługę podatników w zakresie zadań wykonywanych przez Dział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane