Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117611

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).  

Zakres zadań

 • Monitoruje przy pomocy dostępnych narzędzi teleinformatycznych dyslokację MJK i MPK oraz na bieżąco zbiera i udostępnia informacje o dyslokacji MJK i MPK, na wniosek, właściwym komórkom organizacyjnym Głównego Inspektoratu;
 • Współpracuje z Zespołami zamiejscowymi nad prawidłową realizacją zadań zgodnie z planami kontroli i wytycznymi Dyrektora Biura oraz wysyła informacje o naruszeniu do MJK i MPK;
 • Utrzymuje stałą łączność z inspektorami obsługującymi MJK i MPK przy pomocy dostępnych środków teleinformatycznych;
 • Wymienia informacje z operatorem Systemu Elektronicznego Poboru Opłat w zakresie funkcjonowania aplikacji MJK i MPK oraz zgłasza i rozwiązuje pojawiające się problemy techniczne;
 • Współpracuje z Biurem Nadzoru Inspekcyjnego;
 • Gromadzi dobowe dane dotyczące wyników podejmowanych czynności kontrolnych przez inspektorów Inspekcji;
 • Współpracuje z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Krajową Administracją Skarbową w zakresie związanym z kontrolą prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą;
 • Wysyła informacje o wykrytych naruszeniach do innych komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu i do jednostek organizacyjnych Inspekcji;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii „B”;
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym, podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość ustawy o drogach publicznych, znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows;
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność, komunikatywność, organizacja pracy własnej, sumienność, myślenie analityczne, współpraca w zespole, kreatywność, orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  20 Marca 2023

  Referent (dział księgowości)

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

  Lokalizacja: śląskie / Jastrzębie-Zdrój

  -Pomoc w sporządzaniu pism urzędowych -Wykonywanie zleconych czynności administracyjno-biurowych, m.in. zakładanie teczek, organizacja dokumentów w segregatorach, -Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji -Adresowanie, drukowanie i uzupełnianie potwierdzeń...

  Więcej

  20 Marca 2023

  Referent stażysta

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Lokalizacja: śląskie / Gliwice

  Oferta stażu dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wykształcenie: min. średnie; obsługa komputera; poprawna komunikacja pod względem językowym zarówno w fomie werbalnej; umiejętność planowania i organizowania swojej pracy; zakres obowiązków:...

  Więcej

  20 Marca 2023

  Referent

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Lokalizacja: śląskie / Gliwice

  Oferta stażu dla osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Wykształcenie: średnie lub wyższe; obsługa komputera; znajomość pakietu Ms office; zakres obowiązków: ewidencjonowanie kosztów, zakupów oraz środków trwałych, nadzór nad...

  Więcej