Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114736

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych  (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) – równoważny system czasu pracy

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Przyjmuje, rejestruje, ewidencjonuje i dystrybuuje korespondencję, również w wersji elektronicznej
 • Identyfikuje właściwych odbiorców korespondencji jawnej wpływającej do Komendy Głównej Policji i dokonuje stosownych ustaleń w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji
 • Dystrybuuje dokumenty i korespondencję zgodnie z dekretacją przełożonych
 • Uczestniczy w działaniach związanych z przygotowaniem dokumentacji kancelarii jawnej do przekazania jej do archiwum
 • Szkoli pracowników komórek organizacyjnych w zakresie obsługi kancelaryjnej biura
 • Uczestniczy w pracach związanych z wypracowywaniem zasad i wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Komunikatywność
 • Uprzejmość
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość obsługi programów biurowych
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu pracy kancelaryjnej
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

Powiązane