Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115985

Warunki pracy

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu,


- kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt,


- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,


- praca przy sztucznym  oświetleniu (w magazynach archiwalnych),


- stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze urzędu,


- magazyny oddziału znajdują się w piwnicach,


- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami (budynek 2 piętrowy),


- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,


- brak podjazdów i wind w budynku,


- pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z


  niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • udostępnia materiały archiwalne i obsługuje użytkowników w czytelni,
 • udziela informacje o zasobie archiwalnym i sposobie jego udostępniania,
 • prowadzi bieżącą ewidencję dokumentacji wypożyczeń i użytkowników w czytelni,
 • przygotowuje matariały archiwalne i mikrofilmy do realizacji zamówień reprograficznych,
 • przygotowuje i realizuje wypożyczenia zewnętrzne mikrofilmów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacji werbalnej.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Znajomość ustawy archiwalnej i przepisów archiwalnych w zakresie wykonywanych zadań.
 • Znajomość zasobu Archiwum.
 • Łatwość komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejetność pracy w zespole.

Powiązane