Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 117583

Warunki pracy

- praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze powyźej 4 godzin dziennie),


- praca poza siedzibą urzędu podczas wykonywania kontroli,


- kontakty z trudnym klientem urzędu - przedsiębiorcami (kontakty telefoniczne, kontakty podczas prowadzonych kontroli),


- bariery architektoniczne: brak podjazdów.

Zakres zadań

 • nadzoruje wprowadzanie do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i udostępnianiem produktów nawozowych UE , w tym nadzoruje pobieranie próbek ww. produktów,
 • prowadzi postępowania administracyjne związane z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i udostępnianiem produktów nawozowych UE,
 • nadzoruje i prowadzi kontrole przedsiębiorców prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin, w tym nadzoruje pobieranie próbek środków ochrony roślin,
 • sporządza sprawozdania i informacje z wykonania zadań z zakresu ochrony roślin i nawozów,
 • wprowadza i weryfikuje dane w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w Ochronie Roślin i Nasiennictwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

21 Marca 2023

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo-terenowym. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Biuro działu znajduje się na czwartym piętrze budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy...

Więcej

21 Marca 2023

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo-terenowym. Praca w biurze wymagająca zorganizowania, koncentracji, staranności, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z w szczególności ze sprawnym, samodzielnym przeprowadzanim...

Więcej

21 Marca 2023

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, przedsiębiorców, w...

Więcej