Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Drezdenko
Ogłoszenie o naborze Nr 117591

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie) na obszarze powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne.  Codziennie przyjęcia interesantów. Udzielanie informacji telefonicznych. Praca przy komputerze. Siedziba inspektoratu dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi działalność inspekcyjno - kontrolną, w tym przeprowadza kontrole oraz inspekcje budów, obiektów budowlanych, sporządza protokoły
 • Prowadzi postępowania administracyjne wynikające z przepisów prawa budowlanego w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drezdenku
 • Przygotowuje projekty decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • Prowadzi obsługę administracyjną Inspektoratu w zakresie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz w zakresie oddawania obiektów do użytkowania
 • Prowadzi rejestry, ewidencje i sporządza sprawozdania
 • Realizuje zadania z zakresu ochrony danych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość prawa budowlanego i administracyjnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej lub w branży budowlanej
 • Uprawnienia budowlane

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

20 Marca 2023

Specjalista ds. budowlanych

Firma: Warszawska Spóldzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Chomiczówka

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Nadzór nad robotami budowlanymi związanych z remontami Opracowanie dokumentów i specyfikacji do przetargów Uczestnictwo w przetargach Współpraca z kosztorysantem przy opracowaniu kosztorysów nakładczych i inwestorskich Opracowanie umów związanych z...

Więcej

20 Marca 2023

Inspektor nadzoru budowlanego

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Lokalizacja: podlaskie / Łomża

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu polegająca na prowadzeniu postępowań administracyjnych, zbieraniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów...

Więcej

20 Marca 2023

Starszy specjalista

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

Więcej