Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Choszczno
Ogłoszenie o naborze Nr 117757

Warunki pracy

Praca w  większości w siedzibie inspektoratu- praca na piętrze budynku nie posiadającym podjazdu, windy. Brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne nie przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych- nie ma możliwości dostosowania.


Praca administracyjno-biurowa, występowanie uciążliwych, szkodliwych czy niebezpiecznych warunków pracy, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, wystąpieniami publicznymi, wymagająca wysiłku fizycznego lub innych rodzajów obciążeń dla organizmu pracownika, długotrwała pozycja siedząca, kontakt ze zwierzętami.


Zakres czynności zobowiązuje do przemieszczania się do  gospodarstwach rolnych oraz po ich terenie. Niezbędnym jest samodzielne nadzorowanie podmiotów wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego. 

Zakres zadań

 • realizuje zadania wynikające z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o produktach pochodzenia zwierzęcego...
 • prowadzi postępowanie mandatowe
 • pobiera próby do badań monitoringowych
 • planuje budżet w zakresie działu higieny żywności
 • raportuje wyniki urzędowej kontroli
 • nadzoruje podmioty wytwarzające produkty pochodzenia zwierzęcego
 • aktualizuje rejestry i wykazy podmiotów objętych nadzorem
 • przygotowuje dokumentację dla Powiatowego Lekarza Weterynarii związane z postępowaniem administracyjnym,
 • prowadzi postępowania administracyjne związane ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • wykonuje inne prace zlecone przez PLW
 • odwozi próby do ZHW Szczecin
 • przyjmuje zgłoszenia o rozpoczęciu, zaprzestaniu działalności lub zmianach w działalności prowadzonej przez podmioty objęte nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszcznie w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze pracy związanym z administracją
 • prawo jazdy kategorii B upoważniające do prowadzenia auta z manualną przekładnią
 • komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nie przewidzianych, umiejętność prognozowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • KSIĄŻECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH , DOSKONAŁA OBSŁUGA PAKIETU OFFICE,

Powiązane