Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wałcz
Ogłoszenie o naborze Nr 115932

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00; praca w siedzibie urzędu (praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej). Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym). Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, wyposażone w sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. W budynku podjazd i winda, natomiast pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy tj. komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon. Dodatkowo pokój wyposażony w meble biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • wykonywanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, przechowywania i stosowania
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz, realizacja bieżących monitoringów
 • wykonywanie nadzoru nad zbieraniem, transportowaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • sporządzanie stosownych sprawozdań, prowadzenie rejestrów i dokumentacji wynikającej z prowadzonych postępowań administracyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu, zaprzestaniu działalności lub zmianach w działalności prowadzonej przez podmioty objęte nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu z zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadzanie kontroli urzędowych na zgodność z wymogami zawartymi w prawodawstwie krajowym i unijnym
 • prowadzenie kontroli spełnienia wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej np. zootechniczne, rolnicze i inne pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • posiadanie prawa jazdy w kategorii B
 • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego (angielski, niemiecki)
 • dokładność i odpowiedzialność przy wykonywaniu zadań
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, rzetelność, kultura osobista
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
 • umiejętność organizacji pracy własnej

Powiązane