Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp.
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Środa Wielkopolska
Ogłoszenie o naborze Nr 115965

Warunki pracy


 •  praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą inspektoratu - krajowe lub zagraniczne wyjazdy słuzbowe

 •  obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • brak windy i toalety dla osób niepełnosprawnych

 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oraz 
  wielofunkcyjne laserowe urządzenie biurowe

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania w zakresie monitoringu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt
 • Kontrola podmiotów nadzorowanych w celu sprawdzenia spełniania warunków weterynaryjnych
 • Kontroluje prawidłowości przeprowadzania przez wynaczonych lekarzy weterynarii badań monitoringowych zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu i w obrocie wraz z przygotowaniem wymaganych świadectw zdrowia oraz kontrola dobrostanu zwierząt w gospodarstwach w celu oceny zdrowia zwierząt i prawidłowości dokumentacji im towarzyszącej.
 • Realizacja zadań związanych z merytoryczną stroną obrotu krajowego, handlu, wysyłek do krajów trzecich środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Sporządza harmonogramy badań chorób zakaźnych zwierząt i kontroluje ich realizacje
 • Obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne (TRACES, Vetlink)
 • Sprawuje nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu średzkiego
 • Kontroluje gospodarstwa w zakresie bioasekuracji oraz dobrostanu
 • Kontroluje przemieszczanie, handel oraz obrót zwierzętami w kraju
 • Prowadzi rejestry i dokumentację podmiotów
 • Pobiera próbki do badań laboratoryjnych
 • Sporządza sprawozdania z przeprowadzonych badań i kontroli
 • Nadzór nad podmiotami zatwierdzonymi do handlu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe powiązane z zakresem spraw należących do Inspekcji Weterynaryjnej (Zootechnika, Biologia, Inne pokrewne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy aplikacji lekarzy weterynarii)
 • Znajomość prawa weterynaryjnego
 • Prawo jazdy kat.B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe
 • Komunikatywność
 • Znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej

Powiązane