Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Człuchów
Ogłoszenie o naborze Nr 117764

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, budynek piętrowy, praca od poniedziałku do piątku, wyjazdy służbowe /szkolenia, narady/, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak windy, brak podjazdu / bariery architektoniczne, kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami, stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych, praca przy komputerze

Zakres zadań

 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzącego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnychsnych,
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,
 • pomoc przy pobieraniu próbek do badań,
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • kontola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostan zwierząt w rzeźni,
 • sprządzanie sprawozdań w zakresie prowdzenia kontroli,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowanymi nadzorami
 • nadzór nad ubojem na użytek własny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub kierunkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętość obsługi komputera, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • prawo wykonywamia zawodu - w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego, UE, USA i innych państw trzecich;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane