Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Olecko
Ogłoszenie o naborze Nr 117616

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa 

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnym
 • Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych
 • Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki
 • Kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów.
 • Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych.
 • Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

umiejętność sprawnej obsługi komputera

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • biegła znajomość obsługi komputera
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych
 • obsługa bankowości elektronicznej
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
 • sumienność, rzetelność, wysoka kultura osobista
 • Mile widziane doświadczenie w pracy księgowości w jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

21 Marca 2023

Główna Księgowa

Firma: Klient portalu Praca.pl

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

prowadzenie pełnej księgowości spółek(Grupy Spółek), sporządzanie sprawozdań finansowych(bilansów) ,ew. współuczestniczenie przy audycie firmy nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości oraz działem kadr i płac przygotowywanie...

Więcej

21 Marca 2023

Główny specjalista

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Warunki pracy - komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie...

Więcej

20 Marca 2023

Główna Księgowa

Firma: Germania Mint

Lokalizacja: dolnośląskie / Jelenia Góra

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ? Prowadzeniem ksiąg rachunkowych Spółki oraz firm powiązanych, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Sporządzaniem deklaracji VAT, CIT, PIT, VAT-UE oraz innych wymaganych przepisami....

Więcej