Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Mirocin
Ogłoszenie o naborze Nr 115940

Warunki pracy


 • Praca biurowa oraz praca w terenie.

 • Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.

 • Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli drogowych w terenie.

 • Kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Podczas kursu zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu lub w trybie online. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie oraz na obszarze województwa podkarpackiego. Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

Zakres zadań

 • uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym albo średnie branżowe potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego
 • Kompetencje: prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się – rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość
 • Ukończone 23 lata do dnia 31 października 2023 r.
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
 • Posiadanie nienagannej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii A, C
 • Znajomość komunikatywna języka obcego: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B 1
 • Posiadanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Powiązane