Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 115956

Warunki pracy


 • Praca biurowa oraz praca w terenie.

 • Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.

 • Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie.

 • Kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Podczas kursu zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Centralnym Ośrodku Szkolenia ITD w Radomiu lub w trybie on-line. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na obszarze województwa lubelskiego. Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.
 • Składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym albo średnie branżowe potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kompetencje: Prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się – rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość
 • Ukończone 23 lata na dzień 6 listopada 2023 r.
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
 • Posiadanie nienagannej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii A, C
 • Znajomość komunikatywna języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
 • Posiadanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Powiązane