Mobbing

Nie zawsze warunki w miejscu pracy są takie, jakie byśmy chcieli. Niestety, mimo obowiązujących przepisów, wciąż może dochodzić do różnych form dyskryminacji w pracy, np. mobbingu. Skąd wiemy, że padliśmy ofiarą tego procederu i jak zapobiegać mobbingowi?

Czym jest mobbing?

Mobbing w pracy polega na długotrwałym zastraszaniu, nękaniu, szykanowaniu i izolowaniu pracownika. W efekcie ofiara mobbingu doświadcza długotrwałego stresu, lęku, ma obniżoną samoocenę, negatywnie ocenia swoją przydatność zawodową. Mobbing nierzadko odbija się na stanie zdrowia osoby, która go doświadcza. Do psychofizycznych objawów mobbingu należą między innymi: 

 • strach przed pracą, 
 • uczucie zastraszenia, 
 • bóle brzucha, 
 • bóle głowy, 
 • drżenie rąk, 
 • zaburzenia odżywiania, 
 • trudności z zasypianiem, bezsenność, 
 • stany depresyjne, 
 • nerwica.

Rodzaje mobbingu 

Mobbing w miejscu pracy może przybierać różne formy, zależnie od tego, kto jest mobberem, a kto ofiarą. Wyróżnia się:

 • mobbing pionowy – podwładny dopuszcza się nękania przełożonego,
 • mobbing pochyły – przełożony mobbinguje podwładnego,
 • mobbing poziomy – pracownik znęca się nad kolegą/koleżanką z pracy.

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Udowodnienie mobbingu, znęcania się psychicznego w pracy nie jest łatwe. Mobberzy nierzadko są bardzo ostrożni i starają się, by do niezgodnych z prawem czynności dochodziło bez świadków. Mimo to ofiara powinna przede wszystkim postarać się zebrać materiał dowodowy – wszelkie listy, krzywdzące notki, a także nagrania z monitoringu. Dowodami w sprawie o mobbing mogą być także zwolnienia i ekspertyzy lekarskie – ofiara może dzięki nim udowodnić, jak nękanie w pracy wpłynęło na jej stan zdrowia. 

Co więcej, dobrze jest postarać się o to, by każda rozmowa z mobberem odbywała się w towarzystwie osób trzecich, które potem mogłyby złożyć zeznania np. w sądzie pracy. 

Gdzie zgłosić mobbing?

Mobbing jest procedurą niezgodną z przepisami prawa. Można go zgłosić np. do Państwowej Inspekcji Pracy. PIP zobowiązuje się nie ujawniać danych osoby zgłaszającej mobbing w pracy. 

Co grozi za mobbing?

Na pracodawcy ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w firmie – dlatego on ponosi odpowiedzialność za ten proceder, niezależnie od tego, kto dopuścił się mobbingu w zakładzie pracy. Jeśli pracodawca był nieskuteczny i doszło do mobbingu w przedsiębiorstwie – będzie musiał liczyć się z koniecznością wypłacenia poszkodowanemu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

Za swoje czyny zapłaci także oczywiście mobber. Przepisy przewidują karę finansową, jak i karę pozbawienia wolności do dwóch lat (o ile mobbing nie przybrał formy przestępstwa). Jeśli zaś doszło do przestępstwa, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Zostaw komentarz

Napisz jakie jest Twoje zdanie na ten temat!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *