drukuj
przekaĹĽ
logo

PMPG POLSKIE MEDIA SA
(Profil firmy)


Manager ds. relacji inwestorskich spółek giełdowych

Poszukujemy kandydatów/ki na ww.stamowisko.


Zakres obowiązków:
 • Zarządzanie obszarem relacji inwestorskich w organizacji,
 • Rozwój i utrzymanie narzędzi i procesów relacji inwestorskich,
 • Prowadzenie kampanii reklamowych skierowanych do inwestorów indywidualnych,
 • Doradztwo w zakresie pozyskania kapitału i przygotowania dokumentu ofertowego,
 • Identyfikacja zdarzeń podlegających obowiązkom informacyjnym spółki giełdowej,
 • Przygotowywanie (współudział) i publikacja raportów bieżących,
 • Przygotowywanie (współudział) sprawozdań okresowych,
 • Przygotowywanie (współudział) prezentacji analitycznych,
 • Bieżąca komunikacja z przedstawicielami inwestorów, analitykami domów maklerskich i inwestorów indywidualnych,
 • Współorganizacja wydarzeń związanych z obecnością spółki na giełdzie,
 • Przygotowywanie i uczestniczenie w spotkaniach z inwestorami krajowymi i zagranicznymi,
 • Obsługa zapytań Zarządu z zakresu relacji z rynkiem kapitałowym,
 • Bieżąca obserwacja trendów na rynkach kapitałowych,
 • Przygotowanie prognozy wyników finansowych,
 • Ustalenie celów strategii relacji inwestorskich zgodnych ze strategią spółki,
 • Udział w procesie przygotowywania raportów okresowych, zintegrowanych i bieżących,
 • Monitoring kursu akcji, struktury akcjonariatu, zbieranie i analiza feedbacku z rynku kapitałowego,
 • Współpraca z innymi jednostkami wewnętrznymi w zakresie pozyskiwania danych i przygotowywania analiz,
 • Monitorowanie raportów analitycznych dotyczących spółki,
 • Prowadzenie analizy porównawczej spółek branżowych,
 • Współpraca z działem marketingu w zakresie kreacji komunikacji oraz promocji w mediach społecznościowych,
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane ukończone studia ekonomiczne, finansowe, marketing, PR)
 • Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze budowania relacji inwestorskich spółek giełdowych – warunek konieczny
 • Wiedza z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, zagadnień relacji inwestorskich, funkcjonowania rynku kapitałowego, rachunkowości bankowej;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, efektywnego przetwarzania informacji i formułowania wniosków;
 • Dokładność i rzetelność w przygotowywaniu raportów i analiz.
 • Rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • Bardzo dobre umiejętności w zakresie prezentacji i komunikacji;
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych zadań i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów z mediami,
 • Umiejętności zarządzania czasem,
 • Inicjatywa i duża samodzielność w realizacji powierzonych zadań
To oferujemy
 • Praca w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej
 • Bezpośrednie zaangażowanie w budowanie relacji korporacyjnych, w Polsce i na rynkach międzynarodowych
 • Kształtowanie polityki komunikacyjnej Grupy
 • Elastyczne godziny pracy

Zgłoszenia przesyłać na adres: rekrutacja@pmpg.pl   lub poprzez portal grapevinejobs.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy ul. Al. Jerozolimskie 212 zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, e-mail: rekrutacja@pmpg.pl
Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o pracę lub umowy o współpracy, a także na  podstawie przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres rekrutacji, chyba, że kandydat zrezygnuje z procesu rekrutacji bądź zażąda usunięcia jego danych osobowych.
Podanie przez kandydata danych osobowych jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia umowy o pracę (umowy o współpracy). Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@pmpg.pl

Warszawa

praca stała

agencje – reklama / PR / marketing / promocja

  aplikuj