drukuj
przekaĹĽ
logo

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
(Profil firmy)


Menedżer Produktu

Wiedza i Praktyka to firma z ponad 20 letnią historią na rynku polskim, dostawca informacji fachowej dla różnych grup zawodowych. 


Nasze publikacje i serwisy online na bieżąco informują odbiorców o wszelkich zmianach prawnych, skupiają najważniejsze informacje w jednym miejscu, zawiłe przepisy przedstawiają prostym językiem oraz oferują gotowe do wykorzystania narzędzia.

Kogo szukamy?

Osoby, która wykaże się zdolnościami analitycznymi, umiejętnością wyciągania wniosków i kreatywnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Osoby, która potrafi pracować w elastycznych, projektowych zespołach i godzić wielu interesariuszy

Twój zakres obowiązków:
 • Prowadzenie i rozwój istniejących produktów
 • Badania, analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego
 • Tworzenie koncepcji nowych produktów/usług i  wprowadzanie ich na rynek
 • Aktywny udział w planowaniu sprzedaży i kampanii marketingowych
 • Planowanie, realizację i kontrolę budżetu (sprzedaż i koszty)
 • Współpraca z innymi działami firmy przy realizacji bieżących działań
 • Praca ze wskaźnikami (KPI), w tym finansowymi
 • Zarządzanie zespołem redaktorów
Nasze wymagania
 • Doświadczenie we wprowadzaniu na rynek nowych produktów/usług.
 • Doświadczenie w zarządzaniu produktami (minimum dwa lata)
 • Doświadczenie w planowaniu budżetu i nadzorze nad jego realizacją
 • Umiejętność wyciągania wniosków na podstawie raportów w celu podejmowania działań biznesowych (swobodne poruszanie się w MS Excel)
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kampanii w kanałach: telemarketing i online (performance marketing).
 • Będzie dla nas plusem doświadczenie w branży wydawniczej lub pokrewnej, jednak nie jest to warunek konieczny
 • Mile widziana znajomość tematyki zamówień publicznych, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, bhp lub zarządzania transportem.
To oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Roczną premię za osiągane wyniki
 • Pracę w doświadczonym zespole
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach/konferencjach/dofinansowanie do studiów)
 • Prywatną opiekę medyczną lub kartę sportową
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Dofinansowanie do nauki języka angielskiego
 • Pracę w modelu hybrydowym (w biurze i zdalnie)
 • Brak dress code’u

Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@wip.plw tytule wpisując „menedżer produktu” lub przez formularz na stronie https://www.wip.pl/praca/menedzer-produktu/97
 
Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Wiedzę i Praktykę sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

 Jeśli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do zgłoszenia dodaj „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Wiedza i Praktyka sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez firmę.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@wip.pl

 Administratorem przesłanych danych osobowych jest Wiedza i Praktyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („WiP”), pod adresem ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098264, NIP: 5261992256, numer REGON: 012725225; tel.: 22 518 29 29, e-mail: rekrutacja@wip.pl
 Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

 Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

 Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego

 Twoich danych osobowych nie będziemy przekazywać do innych firm.

 Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@wip.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wip.pl

Warszawa

praca stała

działalność wydawnicza / prasa

  aplikuj