drukuj
przekaĹĽ
logo

Ekstraklasa Live Park Sp. z o. o.
(Profil firmy)


Inżynier Wozu Transmisyjnego

Firma zajmująca się produkcją transmisji sportowych poszukuje kandydatów na w/w stanowisko.


Firma: EKSTRAKLASA Live Park Sp. z o.o.

Region: Mazowieckie

Stanowisko: Inżynier Wozu Transmisyjnego

Do podstawowych obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie:
 • Zapewnienie bezawaryjnej pracy Wozu Transmisyjnego
 • Dbałość o wzorowy stan techniczny Wozu i sprzętu stanowiącego jego wyposażenie, jak i sprzętu znajdującego się na Wozie Pomocniczym
 • Błyskawiczne reagowanie i usuwanie ewentualnych usterek technicznych w najkrótszym możliwym czasie podczas produkcji „Live” i „Live ToTape”
 • Współpraca z Producentami i Ekipą Kreatywną celem zapewnienia optymalnych warunków pracy dla wszystkich stron, z uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i sprzętu, a także służenie poradą techniczną współpracownikom i klientom w obszarach związanych z technologią telewizyjną
 • Współpraca z pozostałymi Inżynierami i członkami Pionu Techniki podczas opracowywania nowych technologii
 • Kontaktowanie się z producentami/dostawcami sprzętu telewizyjnego celem realizacji planów inwestycyjnych bądź zadań serwisowych
 • Nadzorowanie pracy ekipy technicznej na planie zdjęciowym
 • Monitorowanie, identyfikowanie i usuwanie na bieżąco potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwą pracą systemów A/V poprzez stosowne akcje serwisowe w czasie przestoju Wozu
 • Dbałość o profesjonalizm i służenie za wzór dla pozostałych członków ekipy technicznej poprzez odznaczanie się wysoką kulturą pracy, nienaganną etyką i pozytywnym nastawieniem 
 • Raportowanie prac Dyrektorowi Pionu Technicznego
Wymagania: 
 • Wykształcenie techniczne – preferowani kandydaci z wykształceniem wyższym technicznym - absolwenci wydziałów o profilu elektronicznym,  mechatronicznym bądź Informatycznym.
 • Doskonała znajomość systemów środowiska telewizyjnego – routerów, mikserów, serwerów powtórkowych, systemów zarządzania, kamer telewizyjnych, przewodowych i bezprzewodowych systemów transmisji wizji i dźwięku
 • Minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy z cyfrowymi systemami elektronicznymi wykorzystywanymi w technologii typu Broadcast
 • Doświadczenie w pracy ze światłowodowymi systemami przesyłu
 • Doświadczenie w pracy w zmiennym środowisku produkcyjnym 
 • Doświadczenie w pracy z sieciami komputerowymi będzie dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie w pracy z aplikacjami typu „Remote Desktop” (VPN, Team Viewer)
 • Umiejętność czytania i rozumienia schematów i rysunków technicznych
 • Doskonała znajomość technik komputerowych
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne – umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych, zdolności organizacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów, miłe usposobienie
 • Zdolność dotrzymywania terminów, wyznaczania priorytetów i jednoczesnej obsługi kilku zadań
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych, pracy głównie w weekendy, otwartość na zmiany grafiku zadań produkcyjnych i pracy w rozszerzonym wymiarze czasu, jeśli zajdzie taka potrzeba
Oferujemy:
 • Pracę na Wozie Transmisyjnym wyposażonym w najnowszą technologię telewizyjną w Polsce i Europie
 • Świetną atmosferę w pracy w zgranym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej uznanej marki 
 • Motywujące i satysfakcjonujące wynagrodzenie


Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie aktualnego CV wraz opisem posiadanych umiejętności i doświadczenia, na adres: praca@livepark.pl lub poprzez portal grapevinejobs.pl wraz z dołączoną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ekstraklasa Live Park Sp. z o.o. niezbędnych w aktualnym procesie rekrutacji."

Mazowieckie

kontrakt

wóz transmisyjny

  aplikuj