drukuj
przekaĹĽ
logo

Jet Line
(Profil firmy)


Handlowiec

Zatrudnimy doświadczonego handlowca
w Dziale Sprzedaży Jet Line w biurze w Warszawie. 


W Jet Line zajmujemy się reklamą zewnętrzną czyli komunikacją w przestrzeni. Jesteśmy jedną z najdłużej działających i najbardziej doświadczonych firm outdoorowych w Polsce.


Chętnie powiększymy ekipę o doświadczonego handlowca w zespole, którym kieruje Beata Chojecka – Kuczek, zastępca Dyrektora Sprzedaży i Marketingu.

 
Szukamy osoby, która:   
  • pracowała w sprzedaży mediów,
  • współpracowała z domami mediowymi i klientami bezpośrednimi,
  • potrafi słuchać, trafnie diagnozować potrzeby i doradzać dobre rozwiązania,
  • rozumie emocje kupowania i sprzedawania,
  • rozumie wymogi branży usługowej,
  • nawiązuje relacje, jest komunikatywna, lubi i potrafi pracować w zespole,

Zależy nam na dobrych, długich relacjach. W czasie rekrutacji zwracamy uwagę na kompetencje, osobowość, nastawienie. 


Będziemy ciekawi Twoich wartości w życiu i pracy. Chcemy dobrze się z Tobą czuć i chcemy, żebyś Ty się dobrze czuła / czuł z nami. Poczytaj o nas na jetline.pl/firma, przygotuj swoją listę pytań i porozmawiajmy.

 

Prześlij do nas CV (chętnie ze zdjęciem), prezentację w dowolnej formie lub link do profilu na LinkedIn – do 31 października 2021 r. na adres praca@jetline.pl lub poprzez portal grapevinejobs.pl


Najchętniej spotykamy się z kandydatami w biurze, ale jeśli będzie wygodniej zdalnie – spotkamy się online. Kontaktujemy się ze wszystkimi osobami, a o kolejnych etapach rekrutacji informujemy na profilach
FBLI 

 
Zadania, obowiązki, cele:

  • Szukamy handlowca z doświadczeniem. Jeśli nim jesteś, na pewno wiesz, co będzie Twoim głównym zadaniem, zaś na spotkaniu porozmawiamy o szczegółach.  

 
Proponujemy:

  • Dużo jasno sprecyzowanej pracy za stałe wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę i przejrzysty system prowizyjny, w niezłej atmosferze, z bardzo dobrą ekipą.  


Prosimy o dołączenie do aplikacji następujących oświadczeń:


Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dane w CV i innych dokumentach aplikacyjnych zawierają dane osobowe w zakresie szerszym niż wynika to z art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z tym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Jet Line Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. dla potrzeb niniejszej rekrutacji.


TAK / NIE (prosimy o podkreślenie wyboru)


Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych Jet Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, w tym umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej i przechowywanie przez okres 2 lat.


TAK / NIE (prosimy o podkreślenie wyboru)


Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Jet Line Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacjina stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku wyrażenia poniżej dodatkowej zgody, w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w przyszłych rekrutacjach i przechowywania ich w bazie rekrutacyjnej Administratora przez okres 2 (dwóch) lat. Podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).


Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być pracownicy i osoby reprezentujące Administratora, biorące udział w procesie rekrutacyjnym a także podmioty trzecie wspierające Administratora w tym procesie (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), w ramach realizacji umów wiążących Administratora z tymi podmiotami.


Ma Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych osobowych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia   przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych  osobowych narusza przepisy prawa.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.


Podanie danych dodatkowych niż wskazanych w art. 22¹ Kodeksu pracy jest dobrowolne
i wymaga Pani/Pana dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie, którą wyraża Pani/Pan poprzez wysłanie do nas dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny), w zakresie dotyczącym przetwarzania danych w nich zawartych. Jeżeli nie chce Pani/Pan udzielić takiej zgody
w odniesieniu do dodatkowych danych osobowych, prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV.


Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenia dotyczące Pani/Pana danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy: praca@jetline.pl


Wycofanie na zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.


W razie jakichkolwiek wniosków lub skarg związanych z Pana/Pani danymi osobowymi może się Pan/Pani kontaktować z nami poprzez adres mailowy: praca@jetline.pl.


Warszawa

praca stała

agencje – reklama / PR / marketing / promocja

  aplikuj