drukuj
przekaĹĽ
logo

Radio Gdańsk
(Profil firmy)


Dziennikarz Internetowy

Radio Gdańsk to największa stacja radiowa w województwie pomorskim. Zasięgiem obejmuje największe ośrodki województwa: Trójmiasto, Słupsk, całe Kaszuby oraz Elbląg. 


Jeśli chcesz pracować jako dziennikarz internetowy, interesujesz się tym, co dzieje się tu i teraz - w naszym regionie, polityce krajowej i zagranicznej, tematyką społeczną - zapraszamy do współpracy.

Wymagania:
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku dziennikarza w redakcji internetowej,
 • swobodne pióro, znajomość poprawnej pisowni - dobry warsztat dziennikarski,
 • kreatywność, umiejętność wyszukiwania tematów, dociekliwość i rzetelność,
 • terminowość, sumienność,
 • wskazana znajomość zasad SEO  
Zadania:
 • wyszukiwanie tematów, redagowanie i publikowanie tekstów na naszej stronie internetowej,
 • obsługa obszaru social media,
 • przygotowanie galerii, publikowanie zdjęć
Zadania:
 • pracę w największej stacji radiowej w województwie
 • motywujący system wynagrodzeń
 • profesjonalne wdrożenie
 • służbowy sprzęt niezbędny do pracy

Kontakt:
 • V., krótki list motywacyjny oraz próbki trzech tekstów prosimy przesłać na adres mailowy: praca@radiogdansk.pl (temat: praca dziennikarz)
W mailu prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 nr 101. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Rozgłośnię Regionalną Polskiego Radia w Gdańsku – Radio Gdańsk S.A. ( dalej Radio Gdańsk S.A) na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Administratorem Twoich danych osobowych jest Radio Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku  80-236, przy ul. Grunwaldzkiej 18. Przedstawicielem Administratora jest Prezes Zarządu Radia Gdańsk S.A.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@radiogdansk.pl 

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator  będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: W  celu realizacji umowy  - podstawą prawną będzie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Radio Gdańsk S.A., na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie  art. 6 ust. 1 lit c RODO;W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Radia Gdańsk S.A. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Okres przechowywania danych: a) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. b) W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. c) Do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 
Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pomorskie

praca stała

radio

  aplikuj